,

فساد داماد پزشکیان از زبان مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری

🔺مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی درباره داماد پزشکیان می گوید : هرکاری کردم نتوانستم قائم مقام هلدینگ ایرانگردی را برکنار کنم، چون داماد نائب رئیس مجلس (پزشکیان) بود! بله هم میهنان … چنین است رسم گدایی که خدای نکرده معتبر شود. از بیت المال هرچه بتواند بر می دارد … و نهج البلاغه فقط لقلقه زبانش است و در عمل هیچ …

حجم : 5 مگابایت : دریافت | لینک تلگرام | لینک ایتا | لینک بله | لینک مگا

تاریخ نشر:

تاریخ ویرایش:

بیشتر درباره پزشکیان بدانید :