سربازی جواد ظریف در کدام کشور بود؟ جنگ برای مستضعفان جهان پیشکش!

اخیرا دکتر ظریف در سخنانی، حرفهایی را مطرح کرده که جز ایجاد حاشیه و تضعیف جبهه مقاومت اثر دیگری ندارد.

در قسمت ۸۵ برنامه حافظه تاریخی ایرانی، امیرحسین ثابتی پاسخهای مفصلی به سخنان ظریف داده است. در این ویدئو نکات کمتر شنیده شده ای درباره تبار تاریخی فکری سخنان ظریف خواهید شنید و شباهت دیدگاه او با شاه سلطان حسین، ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهان پهلوی مورد بررسی قرار گرفته است.

+ معرفی یک مجموعه ۲ جلدی ارزشمند برای شناخت جریان روشنفکری در ایران؛ از قاجار تا جمهوری اسلامی

سربازی جواد ظریف را در کدام کشور بود

حجم : 28 مگابایت : دریافت | لینک تلگرام | لینک ایتا | لینک بله | لینک مگا | یوتوب

مطالب وبسایت درباره جواد ظریف در سه بخش گردآوری شده : ۱- آشنایی با جواد ظریف ۲- تحریف قرآن توسط جواد ظریف ۳- جواد ظریف و برجام

تاریخ نشر:

تاریخ ویرایش:

بیشتر درباره پزشکیان بدانید :