سوابق جواد ظریف و پزشکیان ؛ نماینده تفکر قاجار در قرن ۲۱

حرفهایی که غربگرایان داخلی دوست ندارند یادآوری شود و پاسخی هم برایش ندارند

+معرفی کتابی مهم درباره مبانی فکری روحانی_ظریف

ویدیو : بیوگرافی جواد ظریف

حجم : 100 مگابایت : دریافت | لینک تلگرام | لینک ایتا | لینک بله | لینک مگا | یوتوب

مطالب وبسایت درباره جواد ظریف در سه بخش گردآوری شده : ۱- آشنایی با جواد ظریف ۲- تحریف قرآن توسط جواد ظریف ۳- جواد ظریف و برجام

تاریخ نشر:

تاریخ ویرایش:

بیشتر درباره پزشکیان بدانید :