هرکس از برجام و جواد ظریف و پزشکیان دفاع کرد این فیلم را نشانش دهید {+ مستند بررسی برجام}

حرفهایی که طرفداران برجام حتی آن را نمیدانند، چه برسد به آنکه پاسخی برایش داشته باشند.

در قسمت ۲۴ برنامه حافظه تاریخی ایرانی به صورت خلاصه و مستند نشان داده شده که متن برجام در حوزه رفع تحریم ها و اقتصاد چه مشکلات بزرگی دارد و احیای آن نیز نمیتواند تاثیر خاصی در معیشت مردم داشته باشد.

هرکس از برجام و جواد ظریف و پزشکیان دفاع کرد این فیلم را نشانش دهید:

حجم : 50 مگابایت : دریافت | لینک تلگرام | لینک ایتا | لینک بله | لینک مگا | یوتوب

مطالب وبسایت درباره جواد ظریف در سه بخش گردآوری شده : ۱- آشنایی با جواد ظریف ۲- تحریف قرآن توسط جواد ظریف ۳- جواد ظریف و برجام

تاریخ نشر:

تاریخ ویرایش:

بیشتر درباره پزشکیان بدانید :